NABÍDKA

Nabízím zemní práce stroji JCB v celém rozsahu použitelnosti těchto strojů, včetně jejich
příslušenství (bourací kladivo, všechny druhy lžic).
alternative